- ผู้ประกอบการที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าร่วมบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2560-2561 ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)1. ธุรกิจปลาสะดุ้งแดด ป.อริย  ของ นายชนินทร์  รักวงษ์ 

(ผ่านการกลั่นกรองเข้าเป็น Start up Companies  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560) 

ไฟล์แนบ : attach_20170302102347.JPG

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชม