เรียนรู้เรื่องออนไลน์ กับมืออาชีพ

เรียนรู้เรื่องออนไลน์ กับมืออาชีพ
http://otop-ignite.com/2017t/elearning/
——————————————————-
วิดีโอเพย์ลิสต์:
https://www.youtube.com/playlist

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มรร.