ร่วมสมัครสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Rajabhat Rajanagarindra University Business Incubators

เริ่มต้นธุรกิจบนพื้นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวันนี้ฟรีมีสิทธิประโยชน์มากมาย

สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจ ม.ราชนครินทร์ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.30- 16.30 น. โทร 038-516112

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

                                     1.เป็นตัวแทนออกแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์

                                     2.ได้รับการอบรมและพัฒนาด้านธุรกิจ

                                     3.ได้รับการสนับสนุนทุนในการพัฒนาด้านธุรกิจ

                                     4.ได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยบ่มเพาะจัดขึ้น

  can women take viagra                                    5.เพิ่มช่องทางการหารายได้ระหว่างเรียน

  การสนันสนุนของหน่วยบ่มเพาะวิสหกิจในการดำเนินกิจกรรม

                                     1.การให้คำปรึกษาและเเนะเเนวทางความช่วยเหลือในด้านการประกอบธุรกิจ

                                     2.มีกิจกรรมและการศึกษาดูงานที่ช่วยส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

                                    3.จัดอบรม สัมมนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

                                    4.สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการใหม่

 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏราชนครินทร์(RRUBI)

422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 มือถือ 081-ุ6873-158